Praktijklector Lichamelijke opvoeding – 65%

Taakomschrijving

Elke dag zetten we ons met ruim 2.000 ambitieuze personeelsleden in voor de toekomst van meer dan 15.000 studenten. Dit doen we met een diepgewortelde passie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. We geloven in echtheid en hebben vertrouwen in onze medewerkers. Bij de AP Hogeschool krijg je de kans om je werk op de beste mogelijke manier vorm te geven, jezelf voortdurend te ontwikkelen en samen te werken. We hechten veel waarde aan respect en openheid, wat zich vertaalt in een inclusieve werkomgeving waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd.

De Educatieve bachelor secundair onderwijs is een praktijkgerichte bacheloropleiding met 16 afstudeerrichtingen (student combineert 2 onderwijsvakken, zoals Nederlands, wiskunde, L.O., Techniek, Mode, enz.). In deze opleiding leiden we momenteel 600 studenten op als leraar secundair onderwijs. We realiseren dit met een team van een 50-tal lectoren en onderwijsondersteunende collega’s.

Binnen onze Educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs ben jij samen met de collega’s van de cluster Sport en Beweging onze expert in terugslagsporten, omnisport, fitness en wintersporten, in het begeleiden van onderzoeksprojecten van studenten en in het coachen van het werkplekleren. Hier werk je groeigericht en ben je ambassadeur van deze aanpak in het samenwerken met mentoren op de werkplek.

Daarnaast beschik je over excellente leraarsvaardigheden en de nodige knowhow om hiervoor model te staan tijdens je eigen lessen. Je kan je pedagogisch-didactische aanpak expliciteren, legitimeren en zo de brug slaan tussen de theorie en de praktijk.

Om je opdracht waar te maken, werk je nauw samen met je collega’s, andere medewerkers en je opleidingshoofd en organiseer je in afstemming met hen de lessen, projecten en begeleiding van onze studenten.

Als Praktijklector Lichamelijke opvoeding voer je onderwijsactiviteiten uit voor de volgende vakken:
- BR vakinhoud I+II Terugslagsporten
- BR vakinhoud I+II Omnisport
- BR vakinhoud II.4 Fitness
- BR vakinhoud V.3 vakdidactiek wintersporten
- Designlab I Word leraar
- Keuze Designlab V + VI (bachelorproef)
- Werkplekleren V + VI
- LO designlab II stage 1
- LO Werkplekleren III + IV
en
- ontwikkel je nieuw studiemateriaal;
- evalueer je studenten;
- bouw je mee aan de kwaliteit van de opleiding;
- begeleid je bachelorproeven;
- begeleid je werkplekleren, stages en studieprojecten.

Profiel

- Je hebt goesting om jouw vakkennis aan een divers studentenpubliek te doceren.
- Je krijgt energie van samenwerken met collega's en externe partners.
- Je deelt je ervaring en kennis graag en bouwt mee aan een open werkomgeving.
- Je toont persoonlijk leiderschap, je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en bent in staat tot zelfreflectie.
- Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.
- Je hebt relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten.
- Je bent nieuwsgierig en bereid om constant bij te leren in je vakkennis en didactische en digitale vaardigheden.
- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform.
- Je kan je schriftelijk onderbouwen en spreekt graag voor een groot publiek.
- Je bent bereid om zowel op campus als online les te geven.
- Je hebt ervaring in het hoger onderwijs, bij voorkeur in de lerarenopleiding.
- Je hebt minimum 4 jaar ervaring in het secundair onderwijs (lichamelijke opvoeding).
- Je hebt ervaring in het begeleiden van wintersportstages, bij voorkeur beschik je over een attest Instructeur Ski en/of Snowboard.
- Je bent bereid te werken in dag- en avondonderwijs.

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Aanbod

Onze troeven
• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming
• een loon op basis van barema 316
• gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)
• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of
• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km
• een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding vanaf 20 euro per maand
• een mooi pakket aan vrije tijd door 11 vakantieweken
• talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work
• een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen

Salaris
Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 65%, ten vroegste vanaf 16-09-2024 tot en met 14-09-2025, met mogelijkheid tot verlenging. Vanaf het derde opeenvolgende jaar kan deze aanstelling, op basis van een positieve evaluatie, omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Je ontvangt een loon op basis van barema 316 (meer informatie over het barema).

Je kan tot 10 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een Bachelor, verplicht Bachelor in het Secundair Onderwijs, Lichamelijke opvoeding-bewegingsrecreatie.
• Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Solliciteer

Wijze van solliciteren
Tot en met 07-06-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een NARIC-gelijkwaardigheid van het gevraagde diploma.
Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 01-07-2024 tussen 13:00 en 16:00 uur. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.